Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.05.2019 Kontrola Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych (Weryfikacja dokumentów) Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku (Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania) Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (Pomoc psychologiczno – pedagogiczna) Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Kontrola Urzędu Miasta Włocławek (Kontrola SIO) Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Kontrola Urzędu Miasta Włocławek (Kontrola SIO) Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku ( Ocena realizacji programów zdrowotnych. Profilaktyka nałogów.) Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku (Ocena stanu sanitarnego szkoły i ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów) Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (Realizacja zaleceń pokontrolnych) Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Kontrola Urzędu Miasta Włocławek (Realizacja tygodniowego planu lekcji) Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Kontrola Urzędu Miasta Włocławek (Realizacja tygodniowego planu lekcji) Szczegóły