Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 19 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Chmielewska.
 • E-mail: a[dot]chmielewska[at]mopr[dot]wloclawek[dot]pl
 • Telefon: 54 423 23 07

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku lub Prezydenta Miasta Włocławek
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 19
  ul. Szkolna 13, 87-800 Włocławek
  lub
  Urzędu Miasta Włocławek
  Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
 • E-mail: sp19[at]op[dot]pl
 • Telefon: 54 235 52 29

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 19 funkcjonuje w dzielnicy Michelin przy ul. Szkolnej 13 we Włocławku. Budynek składa się z dwóch połączonych ze sobą obiektów (A i B). Każdy obiekt posiada odrębne drzwi wejściowe.

Do budynku A prowadzą dwa główne wejścia:

 • wejście I- od ul. Szkolnej (szerokość drzwi 85/130)
 • wejście II- od ul. Miodowej (szerokość drzwi 85/170)

Oprócz schodów prowadzących do obiektu znajdują się tam również pochylnie umożliwiające wjazd m.in. osobom na wózkach inwalidzkich i          z wózkami dziecięcymi.

Na poziomie parteru, 1 i 2 piętra znajdują się sale dydaktyczne, gabinety specjalistyczne, pomieszczenia administracyjne, biblioteka, gabinet pielęgniarki, pomieszczenia pomocnicze oraz sanitariaty.

Budynek na poziomie parteru został dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na poziomie piwnicy  i pięter szkoły, nie ma dostępu dla osób niepełnosprawnych- obiekt nie ma wind.

W obrębie ogólnodostępnych pomieszczeń szkoły na poziomie parteru od strony ul. Szkolnej znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych z przestrzenią manewrową >1,5 x 1,5 m z wyposażeniem sanitarnym odpowiednio przystosowanym oraz uchwytami ułatwiającymi korzystanie z nich.

Do budynku B (SALA GIMNASTYCZNA) prowadzi wejście bezpośrednio od strony boiska szkolnego, szerokość drzwi 90/150, bez progów, otwieranie ręczne.

Przed budynkiem A od strony ul. Miodowej znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na miejscu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (w godz. 7:30- 14:30).

Na teren placówki można wejść z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące:

Strona została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostępności , która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

W nagłówku strony można wybrać następujące funkcje:

rodzaje kontrastu,

 • C1 – czarno-żółty
 • C2 – żółto-czarny
 • C3 – czarno-biały
 • C4 – biało-czarny

rozmiar czcionki,

 • A – domyślna czcionka
 • A++ średnia czcionka
 • A+++ duża czcionka

odstępy między znakami oraz wierszami.

 • Zmień odstęp między literami
 • zmień interlinie

Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe w wersji o zwiększonej dostępności

 • TAB – Kolejny element.
 • SHIFT + TAB – Poprzedni element.
 • SHIFT + ALT + F – Wyszukiwarka.
 • SHIFT + ALT + H – Strona główna.
 • SHIFT + ALT + M – Zawartość strony.
 • SHIFT + ALT + 1 – Wybór Menu.
 • ESC – Anulowanie podpowiedzi.

Funkcja Czytaj odnośniki włącza elektronicznego lektora, który czyta poszczególne odnośniki na stronie poprzez wskazanie kursorem myszki lub poprzez skrót klawiszowy.

Po wyświetleniu żądanej podstrony przycisk Czytaj tekst włącza elektronicznego lektora, który czyta treść podstrony.

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Inne informacje i oświadczenia

    

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>