Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-07-23 10:02:29 Sprawozdanie finansowe SP 19 za 2018 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok można pobrać ze strony: BIP Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku Szczegóły
2 2019-05-30 13:00:01 Kontrola Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych (Weryfikacja dokumentów) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku Zakres kontroli: Kontrola w zakresie weryfikacji dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych Okres… Szczegóły
3 2019-05-30 12:54:31 Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku (Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku Zakres kontroli: Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w… Szczegóły
4 2019-05-30 12:52:22 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (Pomoc psychologiczno - pedagogiczna) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/Delegatura we Włocławku Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku Zakres kontroli: Kontrola w zakresie oceny prawidłowości zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Okres objęty… Szczegóły
5 2019-05-30 12:48:34 Kontrola Urzędu Miasta Włocławek (Kontrola SIO) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Urząd Miasta we Włocławku Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku Zakres kontroli: Kontrola w zakresie SIO stan na 30 września 2018r. Okres objęty kontrolą: –… Szczegóły
6 2019-05-30 12:46:22 Kontrola Urzędu Miasta Włocławek (Kontrola SIO) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Urząd Miasta we Włocławku Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku Zakres kontroli: Kontrola w zakresie SIO stan na 30 września 2018r. Okres objęty kontrolą: -… Szczegóły
7 2019-05-30 12:35:59 Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku ( Ocena realizacji programów zdrowotnych. Profilaktyka nałogów.) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku Zakres kontroli: Kontrola w zakresie oceny realizacji programów: 1) "Radosny Uśmiech", "Radosna Przyszłość" 2)… Szczegóły
8 2019-05-30 12:25:39 Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku (Ocena stanu sanitarnego szkoły i ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku Zakres kontroli: Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły i oceny obciążenia uczniów… Szczegóły
9 2019-05-30 12:13:56 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (Realizacja zaleceń pokontrolnych) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/Delegatura we Włocławku Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku Zakres kontroli: Kontrola doraźna w zakresie wydanych zaleceń z 23.05.2018r. Okres objęty kontrolą:… Szczegóły
10 2019-05-30 12:07:13 Kontrola Urzędu Miasta Włocławek (Realizacja tygodniowego planu lekcji) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Urząd Miasta we Włocławku Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku Zakres kontroli: Kontrola pod kątem realizacji tygodniowego planu lekcji Okres objęty kontrolą: 11.10.2018 r. Termin… Szczegóły
« 1 2 3 »